Handelsbetingelser

Handels- og reservationsbetingelser

Generelt
Vores handels- og reservationsbetingelser gælder for køb og reservationer via vores elektroniske tjenester.

Vi benytter fællesbegrebet ”elektroniske tjenester” for vores website, mobilapplikationer (apps) og e-mails.

”Køb og reservationer” defineres som:

  • Bordreservationer
  • Booking af selskabsarrangementer
  • Bestilling af catering og events ude af huset
  • Køb af take-away
  • Køb af gavekort
  • Køb af billetter til arrangementer m.v.

I det følgende anvendes “vi” og “os” om Gorm’s juridiske selskaber, mens “du” og “dig” referer til gæsten/kunden, som foretager køb eller reservationer som defineret ovenfor.

Handels- og reservationsbetingelserne skal accepteres for at kunne fuldføre et køb eller foretage en reservation.

Brugen af vores elektroniske tjenester forudsætter i øvrigt særskilt accept af vores Privatlivspolitik, som accepteres ved benyttelsen af vores elektroniske tjenester og dermed senest med påbegyndelsen af købs- eller reservationsprocessen.

Du kan læse vores Privatlivspolitik her.

Kun personer over 18 år med et betalingskort lydende på eget navn kan fuldføre køb.
Du erklærer ved din ordreafgivelse at være fyldt 18 år.

Politik for bord- & selskabsreservationer

Annullering og ændringer af bordreservationer
Aflysning eller ændringer i forhold til ankomsttidspunkt, eller ændring af antal gæster skal ske senest 4 timer før det bekræftede ankomsttidspunkt. Har du booket online, kan du via linket i din bekræftelsesmail selv ændre eller annullere din reservation op til 4 timer før ankomst. Alternativt kan du kontakte restauranten direkte. Aflyser du på dagen senere end 4 timer før ankomsttidspunktet, gælder reglerne for no-show som beskrevet herunder.


No-show
No-show er bare rigtig dårlig stil! At udeblive uden varsel, eller aflyse med kort varsel, gør det rigtig svært for os at yde en god service og drive en forretning. Så vil du ikke være sød at afbestille i god tid, tak 🙂

Afbestillingsvilkår for selskabsarrangementer og cateringydelser

Afbestilling af et forudbestilt selskabsarrangement, eller en cateringydelse, til flere end 10 gæster skal ske skriftligt på e-mail senest 1 uge før leverance af ydelsen. Ved større arrangementer kan vi forlange længere afbestillingsfrist under forudsætning af, at vi indbyrdes har aftalt det.

Ved afbestilling af hele arrangementet eller cateringydelsen efter ovennævnte tidspunkt, dog senest 4 døgn før arrangementets afholdelse, opkræver vi en godtgørelse der svarer til 50% af prisen for det bestilte antal. Ved reduktion i antal, dog kun for det afbestilte antal udover 25%.
Desuden kan vi kræve at blive holdt skadesløse for udgifter til særlige aftalte ydelser der ikke kan afbestilles, fx musik, underholdning, udstyr og deslige.

Ved afbestilling af selskabsarrangementer eller cateringydelser senere end 4 døgn forud for udførelse, er vi berettiget til godtgørelse der svarer til 100% af samtlige ydelser.

En reduktion i antal, der udgør under 10% af deltagerantallet, accepteres indtil 24 timer før arrangementets start, uden krav om godtgørelse.

Bestilleren er ansvarlig for dækning af diverse udgifter, selvom der evt. betales individuelt, idet alle omkostninger, der ikke bliver betalt af de individuelle deltagere, automatisk debiteres hovedregningen.

Køb på vores elektroniske tjenester

Ordrebekræftelse og afhentning:
Når du har foretaget et online køb og betalt, modtager du en ordrebekræftelse pr. e-mail. Ordrebekræftelsen indeholder dit ordrenummer, som du skal fremvise, når du henter din bestilling. Onlinebestillinger skal afhentes på den valgte restaurant. Hvis bestillingen ikke er blevet hentet på det aftalte tidspunkt, eller efterfølgende inden for rimelig tid, forbeholder vi os retten til at kassere maden og ikke give pengene retur for din ordre.

Alkohol:
Du må ikke bestille alkohol, hvis du er under 18 år gammel.

Fortrydelsesret:
Jf. Forbrugeraftaleloven, fortrydelsesrettens område, §17 stk. 2 og §9 stk. 2, gælder der ved bestilling af mad og drikke ingen fortrydelsesret.

Ved køb af gavekort gælder der 14 dages fortrydelsesret. Et gavekort er gyldigt fra 3 år fra udstedelsesdato og kan anvendes både i vores restauranter, pizzabarer og ved køb på vores elektroniske tjenester.

Ved køb af billetter til arrangementer og events gælder der i henhold til Forbrugeraftaleloven, §17 stk. 2 og §9 stk. 2. nr. 2a, ligeledes ikke fortrydelsesret.

Vi forbeholder os til enhver tid retten til at annullere udstedte billetter, som følge af aflysninger. Vi refunderer i sådanne tilfælde billettens fulde pris.

Priser
Alle priser på vores elektroniske tjenester er angivet i DKK inklusive 25 % moms og eksklusive eventuelle gebyrer. Den samlede pris, der skal betales, inklusive evt. håndteringsgebyrer og transaktionsgebyrer ved betaling med betalingskort mv. (kortgebyrer), opgøres og fremgår i forbindelse med præsentation af varen eller ydelsen, hvor dette er muligt. Den samlede pris, du skal betale, opgøres og oplyses desuden altid inden afslutning og gennemførelse af købet.

Evt. håndteringsgebyr tillægges prisen inden betaling og gennemførsel af købet. Medmindre andet er angivet, er håndteringsgebyret indeholdt i den pris, der oplyses inden købet gennemføres.

Prisen tillægges et transaktionsgebyr for gennemførelse af betalingen, jf. nedenfor.

Transaktionsgebyrer
Betaling i forbindelse med køb på vores elektroniske tjenester sker ved brug af betalingskort eller MobilePay. Betaling opkræves i danske kroner, og der pålægges et transaktionsgebyr i henhold til kortudbyders/betalingstjenestes tariffer, og vi har ingen fortjeneste i forbindelse med gebyret. Gebyrets størrelse oplyses inden betalingstransaktionen igangsættes.

Sikkerhed
Betalingsoplysninger skal indtastes ved ordreafgivelse. Betalingen effektueres straks. Der vil aldrig kunne trækkes et større beløb fra din konto, end det du har godkendt ved købet.

Vi benytter et godkendt betalingssystem. Al datakommunikation under købet, herunder kundedata, ordredata og betalingsdata, foregår via en krypteret SSL-forbindelse. Dette sikrer, at uvedkommende ikke kan se de data der udveksles.

Når SSL-krypteringen er aktiveret, vises en hængelås nederst på siden i de fleste browsere.

Vi registrerer eller opbevarer ikke dine betalingskort- og/eller kontooplysninger, uden du eksplicit har godkendt dette først, fx ved selv at gemme oplysningerne på din profil i vores app.

Reklamation og klager:

Købelovens almindelige regler om reklamation og mangler gælder for køb foretaget på vores elektroniske tjenester.

Hvis du har klager over fejl ved leverance ydelse, fx hvis du ikke har modtaget det, du har bestilt, eller du har modtaget noget forkert, så beder vi dig kontakte os inden for rimelig tid efter du har opdaget fejlen. Så forsøger vi at afhjælpe problemet efter bedste evne. Vedlæg venligst dokumentation i form af kvittering og billeder.

Reklamation kan fremsendes til os på adressen:

We Are Gorms HQ ApS
Marielundvej 34A
2730 Herlev
Danmark

Eller via e-mail på: info@wearegorms.dk, eller indtelefoneres på tlf.:  +45 60 40 12 00.

Klager
Hvis vi ikke sammen kan finde en tilfredsstillende løsning på en reklamation, som du har fremsat i forbindelse med dit køb, eller øvrige forhold du har klaget over til os, kan du klage til Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme via dette link: www.hrt-ankenaevn.dk eller til Fødevarestyrelsen.

Force Majeure

Ekstreme forhold uden for parternes kontrol (force majeure) som f.eks. strejke, brand, krig, leverancesvigt og/ eller andre ekstraordinære hændelser (f.eks. naturkatastrofer), forhold og foranstaltninger, der ligger uden for såvel gæstens eller vores kontrol, berettiger gensidigt til fuld afbestilling eller aflysning uden gebyr eller erstatningspligt.

10% rabat på takeaway?

Download vores app nu, og få 10% rabat på takeaway - altid!